Trivselregler

Vi har en god sammanhållning i föreningen och under åren har behovet av att "tjata" på medlemmar varit minimalt. De trivselregler som vi vill upprätthålla är få men enkla:

Gård
- Cyklar som inte används dagligen ska parkeras i källaren
- Rastning av hundar är självklart inte tillåtet
- Rökning är tillåten, men ta bort fimpar direkt (och askkoppar)

Entréer / trapphus
- Förvara ej barnvagnar eller cyklar i entréerna
- Förvara inga föremål utanför lägenhetsdörren
- Namnskyltar tillhandahålls av fastighetsskötaren utan kostnad för medlemmar. Av estetiska skäl vill vi undvika andra namnskyltar

Soprum
- Grovsopor får man forsla bort själv eller kasta i container som föreningen beställer 2ggr/år i samband med städdagar
- Glas får inte slängas i hushållssoporna eller lämnas i soprummet
- Vi betalar mycket för att tömma soprummet på sopor som inte hör hemma där, lägg soporna på rätt ställe och spar pengar åt föreningen
- Tidningsåtervinningen är ej till för kartonger. Tänk på att bara tidningar får kastas i tidningsåtervinningen, inte ens papperskassar ska kastas där

Balkong
- Balkonglådor får ej placeras utanför räcket (såvida de inte svetsats fast)
- Använd ej balkongen som förvaringsutrymme
- Rökning på balkongen är tillåten
Uppdaterat 2020-09-26