Styrelsemedlemmar 2021-2022

Ledamöter
Sara Gallego Holmström, ordförande
Björn Lindenbaum, sekreterare
Mats Eriksson, kassör
Sonja Carlström
Ylva Holmer
Martin Haglund

Suppleanter
Mats Bjerke
Firuza Rakhimova

Epost: info@graberget17.se

Postadress: Brf Gråberget 17
Tjärhovsgatan 14 (entréplan)
116 21 StockholmUppdaterat 2022-10-09