Bra att veta om föreningen

Föreningen
Brf Gråberget 17 är en "äkta förening".
Föreningen är registrerad för skattskyldighet för moms avseende uthyrning av verksamhetslokaler

Organisationsnummer?
716447-6199

Boendeform?
Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar.

När bildades Föreningen?
1987-07-31. Fastigheten förvärvades 1999-03-01 

Vem äger föreningen?
Medlemmarna

Adresser?
Fastigheten omfattar följande trapphusadresser:
Tjärhovsgatan 14, 116 21 Stockholm
Östgötagatan 22, 116 25 Stockholm

Adress till föreningen:
Brf Gråberget 17
Tjärhovsgatan 14, postlåda i entrén. 
116 21 Stockholm

www.graberget17.se

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 25 lägenheter där alla upplåts med bostadsrätt.

Lokaler?
Inom fastigheten totalt 5 lokaler om total 568 kvm som upplåts med hyresrätt. Lokalerna fördelar sig enligt följande:

Bottenplan
- Butik ca 70 kvm
- Butik, ca 65 kvm
- Restaurang, ca 335 kvm (varav 100 i källaren)

Källarplan
- Lagerlokal, ca 12 kvm
- Lagerlokal, ca 90 kvm

Lägenhetsfördelning
4 rok: 3 st
3 rok: 10 st
2 rok: 7 st
1 rok: 5 st

Ekonomisk plan
Upprättades i samband med att fastigheten förvärvades av föreningen, 1999.

Fastighetens byggår - färdigställande år
1914
Ombyggd 1930, 1976 samt 2001

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.

Uppvärmning
Direktverkande el. Betalas enskilt av medlem. 

Vatten
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

El
Varje lägenhet har egen mätare. 
Elledningar besiktigade och nödvändiga åtgärder genomförda 1999 och 2006

Gas
Nej

Kakelugn
Ca 19 lägenheter har fungerande kakelugnar.

Kabel TV
Ja. (Grundinstallationen ingår i avgiften)
Leverantör - Tele2 

Bredband
Ja (250 Mbit/s ingår i avgiften)
Leverantör - Tele2

Brandvarnare
Lägenheterna ska vara försedda med brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för detta.
Trapphus, källargångar samt vindskontor är fösedda med brandvarnare.

Förvaltning
- Ekonomi, överlåtelser & pantförskrivningar - Kanold Redovisning AB, Årdalavägen 113, 125 40 Älvsjö, 08-765 28 80
- Teknisk förv. - föreningens styrelse med hjälp av Storholmen Förvaltning 08-520 252 00

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften
1. Tvättstuga med 3 tvättmaskiner, 1 tumlare och 1 torkskåp. (Tvättstuga renoverades och fick nya maskinger år 2012).
2. Gemensamhetslokal, 30 kvm (ej iordningställd) med pingisbord
3. Hobbyrum, 12 kvm
4. Cykelrum
6. Ett förråd / lägenhet (vinden eller källaren samt i vissa fall i anslutning till lägenheten).
7. Trädgård med grill och utemöbler
8. Trappstädning
9. Teknisk fastighetsjour vid svåra tillbud

Parkering
Boendeparkering Södermalm

Underhåll och reparationer?
1. Vertikala avloppsstammar inklusive anslutningar till våtrum och kök är bytta 1976. Komplett stambyte 2023
2. Horisontella utloppsrör bytta 1976 och 2003. Komplett stambyte 2023
3. Fasad renoverades 2002 och reparerades 2019.
4. Tak reparerades 2002. Takvärme installerades 2014.
5. Hängrännor, taksäkerhet och stupror bytta 2001-2002.
6. Trapphus ommålade 1999, 2001 och 2009.
7. Entreportar och gårdsportar bytta 2002 (gata) och 2006 (gård), 
8. Fönster renoverade, bullerisolerade och målade 2001 (gata) och 2006 samt 2009 (gård). Fönster renoverade 2016/2017.
9. Gård renoverad (bjälklag förstärkt samt nytt tätskikt och smågatsten) 2004.
10. Hiss renoverad år 2000.

Avgiftsförändring
Avgiften sänktes 2008-01-01 med 20%. Höjdes med 25% från 2024-01-01

Kontakta alltid Förvaltaren angående:
1. Lägenhetens andelstal (finns även på medlemmens giroblanketter) 
2. Lägenhetens yta - uppmätt av föreningen 2016. Ungefärliga ytmått angivna i den ekonomiska planen som upprättades 1999.
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar.
4. Registrerad ägare till lägenheten
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde (finns även på medlemmens giroblanketter)

Handläggningstid av överlåtelse?
Föreningens hantering behöver upp till 4 veckor. Kontakta ordförande eller sekreterare om behov finns av snabbare överlåtelse.

Ut- och inflyttning?
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

UC
Ja

Hembud
Nej

Överlåtelseavgift
Ja,  2,5% av aktuellt prisbasbelopp (44.500 kr 2015)

Pantsättningsavgift
Nej

Upplåtelseavgift
Nej.

Styrelsemöten?
ca: 10 möten per år
Uppdaterat 2023-12-12